fredag 3. september 2010

Fredag og snedighet.


Jeg har vært uforskammet skoleflink i det siste. For bedre å vise dette vil jeg bruke dagens innlegg på å gi et innblikk i den fascinerende studiehverdagen min.

Dette er dagens tekst, tanke og begivenheter samlet i lyrisk form. Etter hvert begynte jeg å tidsdatere teksten, mye fordi jeg var litt sliten og lei undervisningen.
Jeg vil hevde dagens tekst er en god blanding av visdom og total galskap, etter å ha lest gjennom den og ristet på hodet.

E er en kvinnelig medstudinne. Good person. Visdom! NB: Pæren er ikke en illustrasjon av henne!

En-fucking-joy!


"Forelesning kvantitativ metode, 3/9-10".

DYKK MER! Husk luft! Pass opp for hai…

Spis mer fisk.

Pass opp for båt (under vann).

E dykker mye .. jeg bør ikke dykke så mye. Jeg vil dø (frykten, ikke konkret selvmord). Propeller og bildekk over ALT! Dykk på Island. Ignorer farene. Perfekt? Ja!


Vær klokere enn du egentlig er. Helst hele tiden.

Vær taktfull når du spør mennesker om ting. Sjokkerende nok er det lurt å være en listig jævel.

Selvutfyllingsskjema er EGENTLIG ganske kult (Poppe:2010)


Besøks- og selvutfyllingsintervju gir omtrent samme resultat. Ikke besøk folk, sitt på kontoret ditt som den triste statistikeren du er.

Ha alltid fem svarkategorier, så en har muligheten til å svare ”nøytralt” på likert-format-skjemaer. Får ellers gale data.


Noen grunner til å ha fire-skala: ”Alt i alt, hvor fornøyd / misfornøyd med gjeldsordning”. Veldig fornøyd, fornøyd, litt misfornøyd eller veldig misfornøyd.


E påpeker: Kaffe er ikke bra. Slutt å drikke. Hvorfor? Godt for hjertet. Slutt med alt annet også. Gir kreft. Ja. Spesielt brente ting. Brent barn lukter kreft (mumler jeg). Ikke pent... Lukter vunt. Vundt? Nytt ord! Godt jobbet. Lukte vondt er bedre, visstnok. Vi liker monologene mine. It’s going in my blog. E anerkjenner, og ja, jeg har en blogg. Katastrofal.blogspot.com MYE VISDOM! Litt visdom…

Linket på face. SE PÅ FACE! Besøk Poirot på FACE!


Det finnes kjøreregler og teknikker innen metode, overraskende nok.


”E tegner en blomst som henger litt ned”. Liker jeg den? Et spørsmål ladet med seksuelt inuendo her, E…Jo. Uforskammet! Men ja…

Henger litt med nebbet, stakkars. Gi den vann. Eller omsorg? Går kanskje mye på det samme.

Utmerket redning her. Klapp på skulder utført. E virker fornøyd (tilsynelatende ... E er kvinne, og ingen vet hva som rører seg i det mentale dypet).


Reliabilitet – pålitelighet. Måle igjen, finne samme resultat. Vi kan teste for reliabilitet. Testing er gøy.

Forutsetning for VALID mål = HØY reliabilitet. At det er nøyaktighet og korrekthet i dataene. EDB?

Validitet handler ikke bare om reliabilitet, men det ringdal kaller begrepsvaliditet. Måler vi faktisk det vi ØNSKER å måle? Forholdet teoretisk begrep og de indikatorene vi bruker. Kritisere under eksamen – drep validiteten. ”Er dette et valid mål på det vi ønsker å måle”?


Det har gått 10 minutter av forelesningstime to. Jeg er i gang med å fargelegge ting i E’s notater. Det kan bli en lang time, og ikke minst en tvilsom time.


Hvorfor legges vannflasken, og stilles ikke stående på pulten? Svar utbedes…

Nevrotikeren i meg skriker…

Flasken stilles på bordet, likevekt tiltrer atter. Lykke. To minutter brukt på dette.


11:42 – Fremskritt. Utvalg av enheter er sånn passe spennende, og relativt relevant med mindre jeg skal jobbe med noe svært meningsløst.

11:47 - Representative utvalg på rundt 1000 ”skal” være nok for å utføre en meningsmåling på ”hva man stemmer ved neste valg”.


”Jeg gikk da opp til Brønnøysund” Klassisk Poppe...


11:51. Poppe er i siget nå. Han klukker og gurgler mens han prater om seleksjon av populasjon innen enkel tilfeldig trekking. Statistikk og metode gjør mannen lykkelig, og jeg skulle i grunnen ønske jeg var der selv. Å bli litt opphisset over representative utvalg er strengt tatt drømmen, nemlig.


11:55 – Systematisk trekking er en form for ETT. Har du en populasjon på 10.000 vil du på en måte bare ha … en hatt, med felles trekning. Noe med en tilfeldig enhet, du tar hver tredje, femte eller tiende. Du trekker ikke tilfeldig, men du trekker etter en bestemt plan. Arkivskapeksemplene jeg ikke skrev ned har mye med dette å gjøre. Alt er klarere nå…